คำเทศนา คริสเตียนกับพันธกิจโลก (มัทธิว 28:18-20)

คริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ
คำเทศนา วันที่ 16 ธันวาคม 2012 โดย Pastor David Chen
หัวข้อ: คริสเตียนกับพันธกิจโลก
ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 28.18-20
1. เราจะมีนิตพันธกิจโลกได้อย่างไร - นาที 15:20
1.1) ตระหนักถึงงานพันธกิจโลก - นาที 16:00
1.2) ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีเป้าหมายในงานพันธกิจ - นาที 23:00
1.3) ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีพั...  plus
  • Updated 5 janvier